Kursadministratör

Slunik
Manual Slunik
 

Evald
Länkar
IT-stöd
FRONTER

Slunik supportens öppettider

E-post: it-stod@slu.se

IT-stöd har nu tagit över supporten för Slunik.

 

2017-09-25 Evald blir ett eget system

Nyheter i nya Evald är bland annat:

 • Kursvärderingen finns tillgänglig för kursledaren fyra veckor innan kursen startar.
 • Kursvärderingen öppnas för studenterna per automatik två veckor innan kursen slutar, och är öppen fyra veckor.
 • En möjlighet att lägga till egna frågor finns innan värderingen öppnas av Evald, max 20 egna frågor.
 • Automatisk påminnelse, att lägga till egna frågor om man vill, skickas till kursledare två veckor innan kursvärderingen öppnas.
 • Automatisk mejl till studenterna att det är dags att besvara värderingen, och en påminnelse till de som inte har svarat två veckor innan den stängs och ett till två dagar innan.
 • Standardfrågorna kommer automatiskt att visas på det språk som kursen ges, både för administratörerna och studenterna.
 • För administratörerna kommer Evald att visas på det språk kursen ges på.

Har du frågor om information i detta mejl eller om systemet Evald, vänligen kontakta utb-system@slu.se

2014-06-17 Slunik i studentwebben för studenter

Från och med 17 juni 2014 kommer informationen från Slunik att synas direkt i studentwebben och externwebben. Här hittar du som lärare/kursledare information om förändringen och hur den påverkar dig.

Förändring

Förändringen innebär att studenterna kommer att se sina kurssidor i studentwebben (och externwebben) istället för i Slunik. Informationen är densamma men den presenteras på ett mer användarvänligt sätt så att studenterna kan nå informationen både från sin läsplatta och från sin telefon. Kurssidorna nås antingen från startsidan på studentwebben (när studenten är inloggade) eller via kurssök på studentwebben eller externwebben.
Nedan listas kurssidornas flikar med en beskrivning av varifrån innehållet hämtas: 

 • Översikt - visar information från SLU-kurs om kurstillfället samt de tre senast kursmeddelandena (användaren kan välja att se fler meddelandend om det finns)
 • Schema – visar en länk till schemat du har publicerat i Slunik
 • Litteratur – visar den information om litteratur som skrivits in i Slunik
 • Kursplan – visar kursplanen (hämtar information från SLU-kurs)
 • Betygskriterier – visar en länk till dokumentet om betygskriterier som du har publicerat i Slunik
 • Kursutvärdering, visar olika innehåll beroende på kursutvärderingens status:
  - Innan utvärderingen är öppen visas information om att utvärderingen ännu inte är öppnad.
  - När utvärderingen är öppen länkas användaren till kursutvärderingen (Evald). Evald  kommer att fungera som förut, men med vissa förändringar i utseendet. Evald kommer under hösten 2015 att anpassas för att kunna ses även på läsplattor och mobiltelefoner.
  - När utvärderingen är slutförd länkas användaren till dokumentet som visar sammanställningen av utvärderingen.
 • Kontakt – visar kontaktinformation till kursteamet som skrivits in i Slunik

Om kurshemsidan inte är öppnad ser studenten meddelandet: "Kurssidan är ännu inte aktiverad, informationen uppdateras senast 45 dagas innan kursstart." Meddelandet syns i samtliga flikar utom flikarna Översikt och Kursplan som hämtar information från SLU-kurs och därför inte öppnas manuellt.

Vad innebär förändringen för dig som lärare/kursledare?

Som kursledare/lärare kommer du att fortsätta administrera informationen från Slunik precis som vanligt. Den enda skillnaden är att den syns i studentwebben istället för i Slunik. Du lägger in informationen på samma sätt som tidigare, här.

Observera att fältet "Hem" inte kommer visas för studenterna. Den information som du brukar lägga här rekommenderar vi att du istället lägger under fliken meddelanden.

Varför gör vi denna förändring?

Förändringen görs då ett stort missnöje har funnits hos studenter att de inte kan öppna kurshemsidor (Slunik) och kursutvärderingar (Evald) på telefoner och läsplattor. I och med förändringen kan informationen från Slunik och kursutvärderingar öppnas i de flesta mobila webbläsare. Evald anpassas för att bli mer lättåtkomlig.

 

 

2014-02-17 Slunik1 stängs!

Kurshemsidorna i Slunik1 är stängda från och med 2014-02-17 och finns inte längre tillgängliga via webben. Har du material som du behöver få tillgång till, kontakta
sus-system@slu.se. Kom ihåg att ange kursens namn, kurskod och när kursen gavs!

Behöver du en ny kurshemsida till din forskarutbildningskurs, hänvisar vi nu till Slunik2.
Kontakta IT-stöd med din beställning.

Vi stänger Slunik1 för att programmeringsmässigt är den inte uppdaterad och utgör idag en säkerhetsrisk. Alla kurshemsidorna finns sparade som pdf-filer.

Har du några frågor, kontakta
Helen Alstergren
Student- och utbildningsservice (SUS)
helen.alstergren@slu.se
018 - 67 3008

Läs mer

2013-03-05 Nya standardfrågor i Evald!

Grundutbildningsrådet (GUR) har tagit beslut (2012-11-27) om två nya obligatoriska frågor för de elektroniska kursvärderingarna på kurshemsidan, Slunik.
De nya frågorna är:

 • Jag anser att diskussionsklimatet under kursen har varit bra
 • Jag anser att nödvändig infrastruktur kring undervisningen som lokaler och utrustning har fungerat ändamålsenligt.

De nya frågorna finns med i värderingarna som öppnas från och med den 6 mars 2013.

De nio obligatoriska frågorna på svenska
De nio obligatoriska frågorna på engelska

Utse en studentrepresentant till Evald

Kursledaren har i uppgift att informera studenterna om deras möjlighet att utse en studentrepresentant till Evald. Det är upp till studenterna att sedan komma fram med ett namn. Var ska studenten logga in? Vilka riktlinjer finns det?
Läs mer i foldrarna:
"Studentrepersentantens uppgifter i det elektroniska kursvärderingssystemet Evald"
"Student representative responsibilities in the electronic course system Evald"


"Studentprepresentant i Evald"


Enklare nätbaserade kursvärderingar

Användarvänligare. På uppdrag av Grundutbildningsrådet (GUR) gör UCL om kursvärderingssystemet Evald så att det bland annat blir mer användarvänligt. Detta har nu genomförts med Slunik version 2.

Gemensamma frågor. GUR har också beslutat om SLU:s kursers gemensamma värderingsfrågor, de så kallade obligatoriska frågor som studenterna måste svara på.

Obligatoriskt från vt 2006. Enligt rektorsbeslut är de elektroniska kursvärderingarna obligatoriska. Läs mer om vad som är beslutat om kursvärderingar i ett dokument kallat Verksamhetsutveckling i ett kvalitetsperspektiv.
https://www2.slu.se/omslu/2005/pdf/verksamkvalitet2005.pdf

 

Om upphovsrätt

Skolverket - Kolla källan
kollakallan.skolverket.se/

Bonus Presskopia
http://www.bonuspresskopia.se/


 

Kontakta support: it-stod@slu.se - 018-67 6600