Studentrepresentant
Som studentrepresentant är du välkommen att skriva dina kommentarer till kursutvärderingar. Dina och lärarens kommentarer är ett viktigt komplement till kursvärderingen och ska helst utarbetas i samarbete mellan dig som studentrepresentant och kursansvarig lärare.

De kommentarer du som studentrepresentant skriver kommer att publiceras på Internet. Det innebär att du måste leva upp till kraven i Personuppgiftslagen (PUL).

I kommentarerna till kursvärderingen får inga uppgifter om enskilda personer förekomma. Det är inte heller tillåtet att använda kränkande formuleringar eller ovårdat språk.

Du erhåller en ersättning om 400kr för din insats. Kontakta kursledaren som kan hänvisa dig till personsonalregistreraren på institutionen. Där fyller du in en blankett "Timlön för tillfällig anställning", som gör att ersättningen kan utbetalas. Obs! Det är inte en timlön utan det fasta beloppet 400kr som utbetalas!

Information till Studentrepresentaner från SLUSS.

Student representative

As a student representative, your task is to contribute your comments to course evaluation reports. Your comments and those of your teacher are important components of the course evaluation, and should preferably be prepared by you as the student representative and the course coordinator together.

Your comments will be published on the web. This means that you must respect the provisions of the Personal Data Act (PUL).

For example, you may not mention any individuals in your course evaluations, and abusive expressions or bad language are not allowed.

You will be reimbursed a fixed amount of SEK 400. Contact the course coordinator who will put you in touch with the department’s HR administrator. They will give you the form ‘Timlön för tillfällig anställning’ (Hourly salary for temporary posts’) which you need to fill in to be reimbursed. Please note, however, that you will be paid a fixed amount of SEK 400, not per hour.

Information to student representatives from Sluss

Kontakta support: it-stod@slu.se - 018-67 6600