SLUNIK1 STÄNGD! - SLUNIK1 IS CLOSED!

Kurshemsidorna i Slunik1 är stängd från och med 2014-02-17 och finns inte längre tillgängliga via webben. Har du material som du behöver få tillgång till, kontakta sus-system@slu.se. Kom ihåg att ange kursens namn, kurskod och när kursen gavs!

Behöver du en ny kurshemsida till din forskarutbildningskurs, hänvisar vi nu till Slunik2.
Kontakta IT-stöd med din beställning.

Vi stänger Slunik1 för att programmeringsmässigt är den inte uppdaterad och utgör idag en säkerhetsrisk. Alla kurshemsidorna finns sparade som pdf-filer.

 

Har du några frågor, kontakta
Helen Alstergren
Student- och utbildningsservice (SUS)
helen.alstergren@slu.se
018 - 67 3008Course homepages in Slunik1 is closed as of February 17 and is no loger available via the web. Do you have materials that you need to access, contact sus-system@slu.se. Remember to include the course name, course code and when the corse was given in your e-mail!

If you need a new course homepage for your postgraduate course, we now refer to Slunik2. Contact IT support with your order.

We close Slunik1 for programming purposes, it has not been updated and is now a security ris. All course homepages are saved as PDF files.

 

If you have any questions, please contact
Helen Alstergren
Student- och utbildningsservice (SUS)
helen.alstergren@slu.se
018 - 67 3008


 

Kontakta support: it-stod@slu.se - 018-67 6600